Our Network

 • en
 • fr
 • de
 • at
 • ch
 • pl
 • ru
 • hu
 • ro
 • md
 • es
 • it

Partnerzy:

Produkty

 • Nowe oblicze zup Łabimex

  Firma Łabimex - wielkopolski producent przetworów marynowanych, dań gotowych w słoikach, zup, napojów, soków przecierowych oraz naturalnych owocowych deserów wprowadziła na rynek odświeżoną serię zup bezmięsnych, która zyskała zupełnie nowe oblicze.
  czytaj więcej

Firmy

Znajdź instytucję

Instytucje

 • Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

  Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest apolityczną, niezależną i samofinansującą organizacją samorządu gospodarczego o charakterze branżowym.
  czytaj więcej
 • Polska Federacja Producentów Żywności

  Polska Federacja Producentów Żywności została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Członkami PFPŻ są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. Od ośmiu lat pomagamy im w budowaniu mocnej pozycji na tym rynku. Naszą działalność opieramy na trzech podstawowych filarach:
  czytaj więcej
 • Międzynarodowa Federacja Pszczelarzy

  Apimondia jest Międzynarodową Federacją Pszczelarzy z siedzibą w Rzymie. Federacja współpracuje ze wszystkimi organizacjami rolnymi na swiecie
  czytaj więcej
 • KRAJOWE STOWARZYSZENIE MLECZARZY

  Korzenie Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy tkwią w Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w sekcji mleczarskiej utworzonej na szczeblu krajowym. W 1990 roku w wyniku likwidacji Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich członkowie środowiska inżynieryjno-technicznego zrzeszonego w tej sekcji postanowili powołać Krajową Radę Mleczarstwa, która chroniłaby dotychczasowy dorobek branży mleczarskiej, a zwłaszcza jej potencjał produkcyjny i przetwórczy przed żywiołową liberalizacją wynikającą z wprowadzanych reform gospodarczych.
  czytaj więcej
 • Związek " POLSKIE MIĘSO"

  Związek "Polskie Mięso" to największa organizacja branży mięsnej w Polsce, działająca od ponad 15 lat i zrzeszająca głównie duże i średnie zakłady mięsne.
  czytaj więcej
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

  Mając na uwadze konieczność uzyskania wsparcia ze strony administracji rządowej i pozarządowej oraz Unii Europejskiej dla producentów bydła mięsnego, obronę ich interesów, poprawę dochodów, pomoc w organizowaniu się producentów w grupy producenckie i dążenie do powstania Zrzeszenia Grup Producenckich Bydła Mięsnego członkowie Założyciele założyli niniejsze Zrzeszenie.
  czytaj więcej
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS)

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.
  czytaj więcej
 • Krajowa Unia Producentów Soków

  Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) swoimi korzeniami sięga Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Rolno – Spożywczego (SITSpoż),
  czytaj więcej
 • Małopolska Izba Rolnicza

  Historia Małopolskiej Izby Rolniczej sięga 1933 roku. Po II Wojnie Światowej, na podstawie dekretu z 1946 r., izby rolnicze zostały zlikwidowane. Ich reaktywacja nastąpiła po uchwaleniu przez Sejm RP II kadencji, ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r.
  czytaj więcej
 • Slow Food International

  Slow Food jest międzynarodową organizacją typu non-profit, która w manifeście określa swój cel jako: "ochrona prawa do smaku". Powstała w 1986 roku we Włoszech i od początku zajęła się szeroko rozumianą ochroną oraz wspieraniem niewielkich regionalnych producentów żywności - szczególnie żywności oryginalnej, produkowanej w sposób niespotykany w innych miejscach na świecie, żywności tradycyjnej, zdrowej i niestety zagrożonej zniknięciem w wyniku coraz bardziej natarczywej ekspansji tego, co na całym świecie znane jest jako fast food.
  czytaj więcej