• en
 • fr
 • de
 • at
 • ch
 • pl
 • ru
 • hu
 • ro
 • md
 • es
 • it

Warunki korzystania z serwisu

Witamy na stronach serwisu www.foodB2Bmarketplace.com , serwisu którego właścicielem jest Artur Stelmach zamieszkały przy ul. Mogilskiej 121C/32, 31-571 Kraków, a niezależnym operatorem na terenie Polski jest firma Awima Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie , ul Skautów 9/5 – w dalszej treści zwana www.foodB2Bmarketplace.com Powyższy dokument wyjaśnia zasady i warunki korzystania z serwisu, który jest platformą wymiany informacji dla profesjonalistów z branży spożywczej. Logując się do systemu użytkownik wyraża zgodę na ich stosowanie

1. Zgoda na stosowanie zasad

Logując się do systemu www.foodB2Bmarketplace.com użytkownik wyraża zgodę na stosowanie zasad zawartych w dokumencie „warunki korzystania z serwisu”. www.foodB2Bmarketplace.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian do w/w dokumentu bez konieczności indywidualnego powiadamiania użytkowników. Dla tego sugerujemy okresowe sprawdzanie i monitorowanie ewentualnych zmian. Ewentualne zmiany do niniejszych zasad wprowadzane indywidualnie na potrzeby użytkownika wymagają formy pisemnej z podpisem właściciela i operatora serwisu w Polsce. Równocześnie zmiany funkcjonalności czy grafiki nie wymagają indywidualnego powiadomienia użytkownika systemu

2. Warunki podstawowe

Przez użytkownika rozumie się osobę fizyczną lub firmę świadomie i w ramach obowiązującego prawa podejmującą współprace z www.foodB2Bmarketplace.com . Użytkownik zobowiązany jest do działania zgodnie z przyjętymi zasadami oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. www.foodB2Bmarketplace.com zobowiązuje się do stosowania zasad etyki biznesowej oraz do przestrzegania prawa polskiego. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu użytkowania niniejszego serwisu. www.foodB2Bmarketplace.com nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych konsekwencji niewłaściwego zachowania użytkowników czy stron trzecich. www.foodB2Bmarketplace.com zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dowolnemu użytkownikowi bez podania przyczyny. www.foodB2Bmarketplace.com zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania serwisu wynikającego np. z przerw technologicznych.

3. Zasady rejestracji i wprowadzania danych

• Użytkownik logując się do systemu otrzymuje unikalny identyfikator oraz hasło. Wprowadzane do systemu informacje w szczególności teleadresowe muszą być zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Nie dopuszczalne jest wprowadzanie informacji naruszających dobra osób i firm trzecich
• Użytkownik zobowiązany jest do korekty wprowadzonych danych w przypadku ich zmiany. W przypadku stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności www.foodB2Bmarketplace.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub czasowego zablokowania konta

4. Identyfikator i hasło

Użytkownik w szczególny sposób zobowiązany jest do zabezpieczenia otrzymanego identyfikatora i hasła. Jakiekolwiek udostępnianie tych danych osobom trzecim stanowi poważne naruszenie zasad współpracy i skutkować będzie zablokowaniem konta. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego naruszenia konta użytkownik bezwzględnie zobowiązany jest:
• Bezwzględnie powiadomić o tym fakcie www.foodB2Bmarketplace.com
• Każdorazowo sprawdzać poprawność zakończenia sesji.
W przypadku nie zastosowania się do tych zasad www.foodB2Bmarketplace.com nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku nieautoryzowanego dostępu do konta straty

5. Wprowadzanie informacji

Tylko zalogowany użytkownik ma prawo do wprowadzania własnych informacji do systemu i może to robić na własną odpowiedzialność w dowolnym, udostępnionym, dziale. www.foodB2Bmarketplace.com zastrzega sobie prawo do usunięcia tzw. informacji niepożądanych a w szczególności naruszających prawa osób trzecich. Użytkownik ma prawo również do dodawania własnych ofert handlowych w sekcji Oferty B2B, z tym że www.foodB2Bmarketplace.com nie będzie sprawdzał rzetelności wprowadzanych ofert i nie stanowią one ofert handlowych w świetle istniejącego prawa handlowego. www.foodB2Bmarketplace.com nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w wyniku realizacji ofert. Użytkownik wprowadzając dane przekazuje wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych informacji do www.foodB2Bmarketplace.com Równocześnie komercyjne wykorzystanie informacji przez strony trzecie jest zabronione prawem autorskim

6. Powiązania

www.foodB2Bmarketplace.com współpracując z innymi serwisami wymienia podstawowe informacje i linki. Nie mając kontroli nad sposobem przetwarzania informacji przez inne serwisy www.foodB2Bmarketplace.com nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. www.foodB2Bmarketplace.com nie bierze odpowiedzialności pośrednio czy bezpośrednio za ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego wykorzystania uzyskanych na drodze współpracy informacji.

7. Opłaty

www.foodB2Bmarketplace.com jest przedsięwzięciem komercyjnym. Podstawowe informacje o opłatach znajdują się w zakładce REKLAMY. Dodatkowo www.foodB2Bmarketplace.com świadczy indywidualne zlecenia. Każda płatność wymaga wystawienia faktury VAT.

8. Termination

www.foodB2Bmarketplace.com reserves the right to terminate your service at any time or for any reason, with or without notice, if it concludes that you have provided false information in connection with your member account, are engaged in fraudulent or illegal activities, or are engaged in activities that may damage the rights of www.foodB2Bmarketplace.com or others. www.foodB2Bmarketplace.com withholds the right to temporarily or permanently terminate your membership for any of the following reasons where you:

1.Utilise www.foodB2Bmarketplace.com to send spam messages or repeatedly publish the same product information.

2.Post any material to members that are not related to international trade or business cooperation.

3.Impersonate or unlawfully use another companies name to post information or conduct business of any form.

4.Any unauthorized access, use, modification or control of the www.foodB2Bmarketplace.com database, network or related services.

5.Obtain by any means www.foodB2Bmarketplace.com member\\'s username and/or password.

9. Liability Disclaimer

www.foodB2Bmarketplace.com will not be liable for interruption to service as a result of acts of god, hardware malfunction, software related problems, or human error. The services available to you on www.foodB2Bmarketplace.com may contain errors and our service is subject to periods of interruption. While www.foodB2Bmarketplace.com does its best to maintain the services available on www.foodB2Bmarketplace.com, www.foodB2Bmarketplace.com cannot be held responsible for any errors, defects, lost profits, or other consequential damages arising from the use of this website.

www.foodB2Bmarketplace.com provides the services on www.foodB2Bmarketplace.com as is, with no warranties whatsoever. All express warranties and all implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, and non-infringement of proprietary rights are hereby disclaimed to the fullest extent permitted by law.

In no event shall www.foodB2Bmarketplace.com be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, special and exemplary damages, or any damages whatsoever, arising from the performance of www.foodB2Bmarketplace.com or from any services provided through this website, even if www.foodB2Bmarketplace.com has been advised of the possibility of such damages.

www.foodB2Bmarketplace.com has been translated into multiply languages versions by national independent representatives.

If you are dissatisfied with www.foodB2Bmarketplace.com, or any portion, your exclusive remedy shall be to cease using the website. Therefore for any mistakes in translation took care national representatives, not owner

10. Disclaimer of Warranties for Products Database

You expressly agree that use of our database contained on www.foodB2Bmarketplace.com is at your own risk. www.foodB2Bmarketplace.com shall not be responsible for any content found on this database. www.foodB2Bmarketplace.com expressly disclaims all warranties of any kind, whether implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. www.foodB2Bmarketplace.com makes no warranty that our database will be uninterrupted, timely, securely or error free.

You acknowledge and agree that any material, and/or data downloaded or otherwise obtained through use of the database on www.foodB2Bmarketplace.com is done at your own discretion and risk. You will be solely responsible for any damages to your computer system or loss of data that result from the download of such material and/or data.

www.foodB2Bmarketplace.com, its officers, directors, owners, agents and employees, shall not be liable to you or anyone else for any loss or injury resulting from using the service.

11. Security

www.foodB2Bmarketplace.com adopts strict security policies. If any member should interfere with our security policies they shall be temporarily or permanently banned from using www.foodB2Bmarketplace.com and its related services. In addition information published by other members will not be available to those members whose access to www.foodB2Bmarketplace.com has been terminated.

12. Indemnification

You agree to indemnify and hold www.foodB2Bmarketplace.com, its officers, directors, owners, agents and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys\\' fees, made by any third party due to or arising out of your use of the Offer Board or Product Directory on www.foodB2Bmarketplace.com, the violation of these terms and conditions by you, or the infringement by you. www.foodB2Bmarketplace.com reserves the right, at its own expense, to assume the exclusive defence and control of any matter otherwise subject to indemnification by you.

13. Copyright

All contents in these websites are Copyright © 2006-2011 by www.foodB2Bmarketplace.com. Reproduction in whole or in part in any form without the written permission of www.foodB2Bmarketplace.com is prohibited. All rights reserved.