• en
 • fr
 • de
 • at
 • ch
 • pl
 • ru
 • hu
 • ro
 • md
 • es
 • it

Polityka prywatności

www.foodB2Bmarketplace.com przedstawia zasady ochrony informacji. Nastepujace zasady Polityki Prywatności stanowią niezależną cześć Warunków korzystania z serwisu, na które wyraża zgodę każdy użytkownik systemu. Zasady Polityki prywatności mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego informowania użytkowników, dla tego sugerujemy okresowe sprawdzanie ewentualnych zmian.

Informacje przechowywane przez www.foodB2Bmarketplace.com

Informacje konta: www.foodB2Bmarketplace.com gromadzi informacje o koncie użytkownika takie jak: Nazwa firmy, adres, osoba kontaktowa, telefon i fax, e-mail i strona www etc. Dane te są upubliczniane w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy użytkownikami systemu jak również dla bieżącej korespondencji pomiędzy www.foodB2Bmarketplace.com a użytkownikiem systemu Informacje ukryte: w ramach konta użytkownika www.foodB2Bmarketplace.com gromadzi informacje o odwiedzinach kont użytkowników, adresów IP, plików cookies etc. Informacje te nie służą do identyfikowania użytkowników ale są niezbędne do ochrony danych przed atakami hakerskimi. Równocześnie są one wykorzystywane do ulepszania jakości i sposobów prezentacji informacji, wykonywania wewnętrznych statystyk i niezbędnych analiz odwiedzalności. W celu przeglądania zawartości serwisu www.foodB2Bmarketplace.com przeglądarka użytkownika musi być odpowiednio skonfigurowana Dodatkowe informacje: www.foodB2Bmarketplace.com zastrzega sobie prawo do okresowego informowania użytkowników o ofertach firm trzecich nie zamieszczanych w systemie a realizowanych w ramach dodatkowych usług.

2. Używanie informacji przez www.foodB2Bmarketplace.com!

Informacje konta są prezentowane publicznie dla zalogowanych i nie zalogowanych użytkowników systemy i osoby odwiedzające serwis. Poprzez zamieszczenie informacji w systemie www.foodB2Bmarketplace.com użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych strat wynikających z ich prezentacji. Informacje ukryte stanowią wyłączną własność www.foodB2Bmarketplace.com i nie są ujawniane stronom trzecim w postaci szczegółowych informacji. Wyjątkiem są statystyki prezentowane w sposób ogólny i nieidentyfikujące określonego konta użytkownika.

Obowiązki stron w zakresie realizacji Polityki Prywatności

Po otrzymaniu informacji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo naszych systemów. Niestety, żadna transmisja danych za pośrednictwem internetu lub innej sieci można zagwarantować w 100% bezpieczeństwa przed atakami hakerów. Dlatego www.foodB2Bmarketplace.com nie udziela żadnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa informacji przesyłanych do nas, i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualnie powstałe straty. Każdorazowo informacja prezentowana jest w najlepszej wierze, dla tego niezbędne jest:
• Przestrzeganie zasad Polityki Prywatności i Warunków korzystania z serwisu
• Ochrona praw innych użytkowników systemu i www.foodB2Bmarketplace.com jako operatora serwisu
• Działanie zgodnie z obowiązującymi zasadami narodowymi i międzynarodowymi prawa publicznego
• Przestrzeganie zasad etyki biznesowej
Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa otrzymanemu identyfikatorowi i hasła i nie ujawniania go osobom trzecim. Może to spowodować utratę kontroli nad informacjami zamieszczonymi w systemie. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w treść informacji i/lub danych prosimy o natychmiastowy kontakt

Inne

www.foodB2Bmarketplace.com nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych zamieszczanych w serwisie przez inne firmy i serwisy

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek sugestii odnośnie prowadzonej Polityki prywatności prosimy o kontakt z:

Właścicielem:
Artur Stelmach
Mogilska str. 121C/32
31-571 Krakow
Poland
e-mail: management@foodB2Bmarketplace.com

lub

Operatorem w Polsce firmą:
Awima Sp. z o.o.
ul. Skautów 9/5,
20-055 Lublin
e-mail: biuro@awima.net